Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Kempen (CGG)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling aan mensen die belemmerd worden in hun functioneren door een ernstige psychische, psychosociale en/of psychiatrische problematiek en aan hun omgeving.

 
<

Website CGG
www.cggkempen.be